نقشه پوشش گیاهی تیرماه 1390 بر اساس تصاویر ماهواره ای و اندکس NDVI

من یک عذرخواهی بدهکارم. عملن در پست قبلی نقشه پوشش گیاهی را گذاشته بودم و عنوان را گستره خشکسالی زده بودم که بدینوسیله تصحیح می کنم. پست قبل اصلاح شد و نقشه پوشش گیاهی را در این پست قرار می دهم. در ضمن گزارش تحلیلی هر دو را در اینحا می توانید پیدا کنید. دوباره عذرخواهی می کنم.

پی نوشت ضروری:

به نظر می رسد خبط بزرگی که مرتکب شده ام بیش از آنچیزی که به نظر می آید خرابکاری کرده است. در نتیجه جهت حفظ عدالت ناچارم از خودم به طور ويژه تشکر کنم. وگرنه باید منتظر باشم دوستان از من تشکر کنند! نه؟

ارادتمند همه دوستان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: