مار سمي که بازار تهران را به هم ريخت بود به مراكز نگهداري حيوانات انتقال می یابد

امروز اخبار ورود مارهای سمی به مناطق مسکونی شهری که باعث وحشت ساکنین شهرها شده اند در صفحه حوداث روزنامه ها و یا تیتر خبری خبرگزاری بسیار به چشم می خورد. یکی از این مارها در  شهر خرم آباد توسظ سازمان آتش نشانی آن شهرستان به طبیعت باز می گردد و دیگر در تهران که به علت شلوغی بیش از حدش در شهر تهران و ترساندن مردم باید بقیه عمر خود را به مرکز نگهداری حیوانات برود(همان موزه های طبیعی خودمان ) ایکاش دوستان انجمن حمایت از حیوانات و یا کارشناسان تنوع زیستی این موضوع را بررسی می کردند که در مناطق طبیعی چه اتفاقی است که این حیوانات خطرناک مجبور شده اند زیستگاه خود را ترک کنند. همچنین رسانه های گروهی نیز با فرهنگ سازی در میان مردم از کشتن و یا آزار رساندن این موجودات بر حزر دارند.  

این هم خبر دوم:
نجاتگران آتش نشاني با گرفتن يك حلقه مار سمي يك متري كه باعث نگراني كاسبان بازار شده بود به نگراني آنها پايان دادند.

به گزارش ایرنا اين مار سمي دريك كارگاه توليد كيف در خيابان 15 خرداد شرقي، روبروي بازارآهنگران خود را در ميان كيف ها پنهان كرده بود و كاركنان كارگاه صبح امروز با ديدن اين جانور بلافاصله ساعت 7:26 دقيقه بامداد امروز – سه شنبه – در تماس با سامانه 125 درخواست كمك كردند و گروه نجات يك آتش نشاني به محل اعزام شد.

به گفته ‘ مصطفي منصوري ‘ فرمانده نجاتگران، در پي تخليه كيف ها از درون كارگاه و نمايان شدن اين مار يكي از نجاتگران با استفاده از ابزار مخصوص آن را شكار كرد ودرون كيسه مخصوص انداخت كه به ايستگاه يك منتقل شد.

وي افزود: هماهنگي با مراكز نگهداري اين گونه حيوانات براي انتقال اين مار سمي به عمل آمده است.