عید سعید فطر به همه فعالان و دوستداران محیط زیست مبارک باد

 


هوش کنید مست را؛


آب زنید دست را؛


سجده کنید هست را؛


عید سعید می رسد؛


نوکنید جامه را؛


پاک کنید خانه را؛


گل دهید دوست را؛


عید سعید می رسد؛


سیر کنید گشنه را؛


آب دهید تشنه را؛


دور کنید غصه را؛


عید سعید می رسد؛


ارج نهید زنده را ؛


عفو کنید بنده را ؛


عید سعید می رسد؛


عید سعید فطر به همه دوستان مبارک باد


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: