صعود به K2

سرنوشت:
گرلینده کالتنبرونر، مقصود زومایف و  واسیلی پتسوف، با این صعود چهارده ۸۰۰۰ متری خود را کامل کردند!
از زمان فاجعه‌ی سال ۲۰۰۸، این اولین بار است که کوه‌نوردانی به  کی ۲  صعود می‌کنند.

جبهه‌ی شمالی کی ۲ – کلوزآپ سمت چپ محل شب‌مانی کوه‌نوردان را در ارتفاع ۸۳۰۰ متری  نشان می‌دهد
از میان صعودهای این فصل، داستان صعود به کی ۲ که با دشواری‌های بسیار و اابته با سخت‌کوشی و پی‌کیری کوه‌نوردان همراه بود، برایم خیلی جالب بود.

به‌روز رسانی‌های سایت کوه‌نوردی، ورزش و سلامتی در باره‌ی این صعود هم به هیجان دنبال کردن ماجرای صعود می‌افزود!
 
از سایت گرلینده:گرلینده کالتنبرونر، مقصود زومایف، واسیلی پتسوف و دارک زاووسکی موفق به صعود به کی‌۲ شدند.
این صعود از جبهه‌ی شمالی و با وجود برف عمیق، اما بدون باد انجام گرفت.

چهارمین به‌روز رسانی – سه‌شنبه ۲۳ اوت ۲۰۱۱

همه‌ی افراد تیم به قله رسیدند!

مقصود، واسیلی و دارک هم بر روی قله کی ۲ ایستادند و در شادی این موفقیت، با گرلینده شریک شدند.
تیم چهار نفره اکنون در حال فرود است.

گرلینده در آسمان‌ها سیر می‌کند و نمی‌تواند باور کند که  آنها جقدر خوش‌شانس بوده‌اند که با وجود تمام دشواری‌ها، در این هوای عالی به قله رسیده‌اند.……
منبع:

http://www.everestnews.comhttp://www.explorersweb.com
http://www.gerlinde-kaltenbrunner.at/
کوه قاف – رضا زارعی
کوه‌نوردی، ورزش و سلامتی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده