سیاه نمایی در « نگاه شما » در تابناک

کلاردشت ” بهشت گمشده یا بهشت ویران”


ای کاش می دانستیم کجا بودیم و در کجا هستیم و باید به کجا برسیم


بدانید چوب حراج زدن سال ها تلاش و زحمات شبانه روزی جنگلبانان  و جنگلداران به آسانی و با ارسال چند تصویر ماهواره ای جدید ممکن نیست.


نگاه کننده در بهشت ویران، باید بداند ملی شدن جنگل ها یعنی چه !  ملی کردن جنگل ها یعنی چه  ! و تفاوت این دو را بداند و بر پروسه کاری آن وقوف داشته  و با موضوع اخذ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: