سه ۸۰۰۰ متری در یک فصل – تابستان ۱۳۹۰

ایرانی‌ها بر فراز گاشربروم

“عظيم
قيچي ساز”، “سيد محمود هاشمي” و “حسين مقدم” و زنده‌یاد «لیلا اسفندیاری»
روز جمعه ۳۱ تير ماه ۱۳۹۰موفق به صعود قله ۸۰۳۵ متری گاشربروم۲ شدند.

“عظيم
قيچي ساز”، “سيد محمود هاشمي”، “حسين مقدم”، «ایرج معانی» و «کورش
نگهبان» روز پنج‌شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۰ موفق به صعود قله ۸۰۶۸ متری
گاشربروم۱ شدند.

“رضا بهادراني” و “صحبت الله بهادراني” روز جمعه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۰ موفق به صعود قله ۸۰۶۸ متری گاشربروم۱ شدند.

این
دومین صعود «ایرج معانی» در یک فصل بود، چند هفته پیش‌تر، او، محمود
هاشمی، عظیم قیچی‌ساز و حسین مقدم به ماناسلو صعود کرده بودند.

“عظيم
قيچي ساز”
با صعود به «کانگ‌چن‌چونگا، گاشربروم ۱ و گاشربروم ۲»، “سيد محمود هاشمي” و “حسين مقدم” با صعود به «ماناسلو، گاشربروم ۱ و گاشربروم ۲» سه ۸۰۰۰ متری را در یک فصل (تابستان ۱۳۹۰ –
۲۰۱۱)
صعود
کرده‌اند.

این هفتمین ۸۰۰۰ متری عظیم قیچی ساز، پنجمین ۸۰۰۰ متری محمود هاشمی و سومین ۸۰۰۰ متری ایرج معانی و حسین مقدم است.

کفتنی است که چند هفته پیش‌تر «مهدی عمیدی» هم دو قله اورست و لوتسه را در یک فصل، در پی هم، صعود کرد.

و دریغ و درد که

«لیلا اسفندیاری» در «گاشربروم۲» جان سپرد!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: