رگ های زمین-بامداد فردا-درویش ،کهرم و اینانلو در برنامه طلوع

پگاه فردا ،دکتر محمد درویش به همراه دکتر اسماعیل کهرم و محمد علی اینانلو در برنامه طلوع شبکه چهارم سیما خواهند بود تا از رگ های زمین (رودخانه ها) سخن گویند و تحلیلی از جایگاه امروز رودخانه های میهن ارایه دهند. این برنامه را می توانید از حدود ساعت 7:30 بامداد الی 9 تماشا کنید. http://mohammaddarvish.com/