دو گزارش از زاگرس

در همشهری امروز، دو گزارش درباره ی کوه های زاگرس آمده که بسیار خواندنی و در خور تامل است:

زاگرس درحال نابودی است

 منابع طبیعی را بیش از این تضعیف نکنید

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: