دو پروتکل‌ درباره کاهش آلودگي‌ هاي درياي خزر امضا شد

دو پروتکل‌ درباره کاهش آلودگي‌هاي درياي خزر امضا شد


خراسان – مورخ پنج‌ شنبه 1390/05/20 شماره انتشار 17906هيئت‌هاي نمايندگي از 5 کشور حاشيه درياي خزر، دو پروتکل همکاري را با هدف جلوگيري از ورود آلودگي به اين دريا امضا کردند.به گزارش ايسنا، اين دو پروتکل به منظور حفظ ايمني و سلامت محيط زيست درياي خزر و به عنوان بخشي از سومين جلسه کنفرانس اعضاي کنوانسيون تهران تنظيم و امضا شد.به گزارش پايگاه اينترنتي ترند نيوز، اين جلسه با حضور نمايندگاني از آذربايجان ، ايران، قزاقستان، روسيه و ترکمنستان در شهر آستانه برگزار شد. مضمون اين پروتکل شامل آماده‌سازي منطقه‌اي، اقدام و همکاري اعضا در صورت وقوع آلودگي‌هاي نفتي در درياي خزر و در راستاي ارزيابي تاثيرات و شرايط محيط زيستي در نواحي مرزي است .

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: