دمي استراحت و گشت و گذاري به دنياي تصاوير

چند تصوير براي دوستان محيط زيستي كه اين روزها بدجوري دچار استرس هستند مي گذارم شايد دمي بياسايند


قافله ای در شنزارهای موریتانی

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

روستایی نزدیک تاهوا در نیجریه
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

درخت زندگی در کنیا
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

مسجدی در مالی
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

دیشهای ماهواره روی پشت بامهای قدیمی دمشق
سوریه

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

و اينهم  باغهای گل هلند


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: