دماوند، منطقه ی نمونه ی گردشگری؟! ای وای برما!

در خبرگزاری مهر آمده است که مهدی بهمنی رییس اداره میراث فرهنگی آمل گفته  پرونده ی ثبت دماوند به عنوان نخستین اثر طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو آماده شده است. در این خبر همچنین آمده که دماوند ازسوی هیات دولت به عنوان یک منطقه ی نمونه ی گردشگری مصوب شده است.

از آن جا که تا کنون ثبت مناطق به عنوان “منطقه ی نمونه ی گردشگری” نتیجه ای جز ساختن راه های دسترسی بیشتر و احداث تاسیسات و مخدوش کردن جلوه های طبیعی آن ها نتیجه ای نداشته است، باید سخت دلواپس و مراقب بود که چه خوابی برای دماوند دیده اند! آیا کشیدن خط تله کابین و ساخت هتل و اسفالت کردن راه های خاکی دور و بر این کوه مد نظر است؟

کوه نوردان و کوه دوستان باید حواس خود را جمع کنند…! 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: