دبير شوراي پژوهش سازمان پاركها و فضاي سبز تهران خبر داد: خشك شدن 3000 درخت چنار در خيابان ولي عصر

سبزپرس- گروه فضاي سبز: بر اساس آخرين سرشماري صورت گرفته در سال جاري
كه توسط سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران صورت گرفته، تعداد درختان
خيابان ولي عصر تهران به عنوان گرانبهاترين ميراث طبيعي شهر تهران ، به هشت
هزار و 388 پايه رسيده است.

به
گزارش سبزپرس،‌ مهندس عاقل منش دبير شوراي پژوهش سازمان پاركها و فضاي سبز
شهر تهران در نشست «چگونگي حفاظت از درختان چنار در تهران» كه صبح روز 12/5/1390 در
دانشكده منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي، ‌واحد علوم و تحقيقات تهران
برگزار شد، ‌افزود: در سال 1374 حدود 11 هزار و 340 درخت چنار در خيابان
ولي عصر شناسايي و شمارش شدند كه اين رقم در سال جاري به هشت هزار و 388
پايه كاهش يافته است.
وي افزود: از اين تعداد نيز حدود 144 پايه درخت
خشك شده هم شناسايي شدند كه به دليل احتمال سقوط مي بايست قطع مي شدند و 
مجوز قطع آنها صادر شد.
عاقل منش همچنين با گراميداشت ياد و خاطر زنده
ياد مهندس ياسر انصاري كه با جديت پيگير وضعيت چنارهاي خيابان ولي عصر
بودند، افزود: يكي از مهمترين معضلات ما در خيابان ولي عصر ساختمان سازي
است و اگردقت كنيد حدود 90 درصد بانك ها و پاسا‍ژها در محدوده خيابان ولي
عصر درگير درختي مقابل ساختمان‌هايشان وجود ندارد و به قول مرحوم مهندس
انصاري يكي از اين واحدها، نمايشگاه مرسدس بنز است كه ايشان خيلي پيگير
وضعيت چنارهاي مقابل اين واحدها بودند كه چرا ناگهان غيب شدند.
وي
افزود: با توجه به آسيببي كه نهرهاي آب به درختان خيابان ولي عصر وارد
ساخته، ‌جدا كردن نهرها از درختان،‌ مبارزه با آفات و امراض،‌ تعويض خاك
كنار درختان و واكاري درختان 5 تا 10 ساله در نقاط قطع شده با همان گونه
چنار، جلوگيري از هر گونه ورود و تخليه فاضلاب در جوي ها در دستور كار بوده
ولي متاسفانه در بسياري موارد نمي توانيم كساني را كه با تانكر اقدام به
تخليه فاضلاب مي كنند شناسايي كنيم چون براي شهرداري عملا امكان پذير نيست
كه اكيپ هاي نگهباني به تعداد زياد در حاشيه معابر مستقر كند .
وي
افزود: بي خطر سازي درختان براي آن دسته از درختاني كه احتمال سقوطشان وجود
دارد نيز از ديگر برنامه هاي ماست ضمن اينكه كميته اي هم تشكيل شده متشكل
از شهرداران مناطق 1، 3، 6 و 11 و مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز و
رييس سازمان حمل و نقل و ترافيك تا از پس هر كاري  كه در خيابان ولي عصر
قرار است صورت گيرد زير نظر اين كميته باشد.
نشست نيم روزه «چگونگي
حفاظت از درختان چنار در تهران» با حضور جمعي از چهره‌هاي دانشگاهي و
نمايندگان تشكل‌هاي زيست محيطي و با تلاش دبيرخانه مشورتي سازمانهاي مردم
نهاد شهرداري تهران صبح امروز در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران برگزار شد و
در حاشيه اين مراسم از تلاش هاي زنده ياد ياسر انصاري، ‌مدير فقيد پايگاه
خبري سبزپرس و دبير كل كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران كه
مبتكر و پيشنهاد دهنده نخستين سمينار ملي بررسي تهديدات درختان چنار با
تمركز بر درختان چنار خيابان ولي عصر تهران بود، نيز ياد شد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: