داده های به روز مساحت یخ های قطبی

 

امروز خبری می خواندم در مورد اینکه شدت ذوب شدن یخ های قطبی امسال به قدری زیاد بوده که برخی گذرگاه های دریایی در قطب باز و قابل رفت و آمد شده اند.  نگاهی به داده های روزانه ی مساحت یخ انداختم و به نظر می رسه شرایط امسال از سال 2007 که کمترین مساحت ثبت شده رو به خودش اختصاص داده بود بدتر است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید خط آبی مربوط به سال جاری فاصله ی قابل توجهی با نوار خاکستری که میانگین بیست ساله تا 2000 است نشان می دهد. برای کسب داده ها و نمودارهای به روز در این زمینه به این آدرس مراجعه کنید.

نمودار تغییرات حجمی هم در پایین همان صفحه و یا از طریق این لینک قابل مشاهده است.

 

 

کاهش مساحت یخ های قطبی

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: