خشکسالی در آفریقا، طبیعی یا انسانی؟

 

حدود سی هزار کودک در طی سه ماه جان خود را در خشکسالی شدید شاخ آفریقا از دست داده اند، عددی که اگر شرایط به همین نحو ادامه پیدا کند پیش بینی می شود به حدود هشتصد هزار افزایش پیدا کند. منطقه ای خشک و جنگ زده که نیروهای سازمان های امدادگر توانایی رسیدگی مناسب را به مردمانش ندارند.  نقشه زیر تغییرات بارندگی را برای این منطقه در سال جاری نسبت به گذشته نشان می دهد.

 

 

خشکسالی در آفریقا

 

 

مسئول بروز چنین حادثه ای چیست؟ آیا این خشکسالی ناشی از رفتارهای انسانی است یا یک فرآیند طبیعی؟ جالب اینجا است که گزارش سال 2007 سازمان ملل پیش بینی کرده است که میزان بارندگی در این منطقه به دلیل تغییرات اقلیمی افزایش هم خواهد یافت. 

اخیرا مقاله ای در همین رابطه منتشر شده است که بیان می کند شرایط اقلیمی این منطقه در طی سال های گذشته همیشه با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده است. 
 به عنوان مثال بسیار پیش تر از شکل گیری بحث تغییر اقلیم و پژوهش بر روی آن، دوره های خشکسالی بسیار شدید در منطقه حاکم می شده است. این مقاله نشان می دهد که آب و هوای این منطقه در طول زمان همیشه متغیر بوده است و از همین رو پتانسیل بالایی برای شرایط حاد را دارد.

جزییات بیشتری را روی تایم، اینجا، بخوانید.

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: