حيات‌وحش ساعتي 20 سانتي‌متر از استوا دورتر مي‌شوند!

دنياي حيوانات
حيات‌وحش ساعتي 20 سانتي‌متر از استوا دورتر مي‌شود!
 
خراسان – مورخ شنبه 1390/06/05 شماره انتشار 17918
 

تحقيق تازه‌اي که توسط گروه حفاظت زيستي و زيست‌شناسان دانشگاه يورک انجام شده، نشان مي‌دهد جانداران با سرعتي باورنکردني به سمت قطب‌هاي زمين و مناطق مرتفع‌تر حرکت مي‌کنند و هر ساعت 20 سانتي متر از استوا دورتر مي شوند. آن ها تلاش مي‌کنند با مهاجرت به مناطق سردسير زمين، زندگي را در مناطقي آغاز کنند که دماي فعلي آن ها مطابق با زيستگاه‌هاي پيشين اين جانداران است. روند اين حرکت 3 بار سريع‌تر از آن چيزي است که تاکنون اعلام شده بود!به گزارش ساينس ديلي، اين تحقيق نه‌تنها براي اولين‌بار اثبات مي‌کند گرمايش جهاني عامل کوچ گونه‌هاي مختلف به سمت قطب‌هاي زمين است، بلکه نشان مي‌دهد سرعت فاصله گرفتن جانداران از استوا متناسب با افزايش دماي منطقه زندگي آن هاست. از سوي ديگر شتاب اين حرکت، به ويژه به سمت قطب شمال زمين 3 برابر آن چيزي است که تاکنون پيش‌بيني مي‌شده است.اطلاعات استخراج شده از عکس‌العمل 2 هزار گونه گياهي و جانوري به تغييرات آب‌وهوايي بسيار جالب‌توجه است و نشان مي‌دهد در هر دهه به طور متوسط، گونه‌ها به ارتفاعي 12.2 متر بلندتر و عرض‌هاي جغرافيايي 17.6 کيلومتر بالاتر کوچ کرده‌اند.اين روند که گياهان و جانوران با سرعت حدود 20 سانتي‌متر در هر ساعت از شبانه‌روز از استوا دور مي‌شوند، حداقل از 40 سال پيش آغاز شده است و تا پايان قرن حاضر ادامه خواهد داشت.