جهان پر عدالت!

 

 افطار در عربستان

 دیگ عظیم چلو گوشت

 دور ریز غذا

کودک سومالیایی

 

 مرگ بر اثر گرسنگی…

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده