تبریک عید و تکذیب یک خبر

((استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان))

خبر دیده شدن پلنگ در میانکاله کاملا تکذیب شده و اعلام میگردد با توجه به بررسی نمایه های بر جای مانده گربه سان مشاهده شده گربه وحشی تشخیص داده شد .

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: