برای عذرخواهی

 

از مخاطبان عزیزم بابت تاخیر در بروزرسانی وب سایت عذرخواهم. به طور جدی درگیر نگارش دو مقاله برای کنفرانسی هستم که قرار است در شهریور شرکت کنم و از طرفی با اینکه هر شب خبرهای تازه را مرور می کنم اما موضوع داغی به چشم نخورده بود. با اینکه هنوز کار مقاله ها تمام نشده اما سعی می کنم در روزهای آینده کم کاری چند روز گذشته را جبران کنم. فعلا این تصویر از غروب آفتاب امروز ملبورن تقدیم شما تا مطالب بعدی. تصویر را با موبایل گرفته ام، بابت کیفیت پایینش شرمنده ام.

 

 

Sunset Melbourne

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: