این مطلب را مخالفین سد سازی بخوانند

روزنامه اطلاعات  


 چهل سال پيش در چنین روزی


تمامي مطالب از روزنامه اطلاعات روز دوشنبه 18 مرداد 1350، (برابر با 17 جمادي‌الاخر 1391، 9 اوت 1971) نقل شده است


دولت احداث سد لار را لازم دانست

تهران، دولت احداث سريع سد لار را لازم دانست و سازمان برنامه اين فوريت را تأييد كرد و به وزارت آب و برق كه مجري طرح سد ميباشد ابلاغ نمود.كم‌آبي تهران كه از دو سال آينده شروع خواهد شد، مسئله‌اي بود كه از چند ماه قبل بين وزارت آب و برق و سازمان برنامه مورد بررسي و بحث بود و هر دو دستگاه به اصل كمبود آب در تهران معتقد بودند، اما هر يك راههاي مختلفي را براي مقابله پيشنهاد ميكردند، همين اختلاف نظر كارشناسان موجب شد كه دولت هيأتي از وزراء و مسئولين امر را مأمور بررسي نهايي كند.اين كميته در بررسي‌هاي خود دو راه حل اساسي را كه قبلا هم از طرف وزارت آب و برق و سازمان برنامه گفته شده بود مورد تاييد قرار داد.

راه حل اصلي اينست كه بايد با تدابير اقتصادي و شهري و نظاير آن از هجوم جمعيت به تهران جلوگيري كرد و شهر تهران را در مرز پنج ميليون و نيم نفر متوقف ساخت، چون اگر جمعيت از اين عده بيشتر شود اصولا آبي در هيچ جاي تهران و اطراف آن وجود ندارد تا احتياجات جمعيت بيش از 5 و نيم ميليون نفر را تأمين كند.