اوضاع و احوال سبزپرس خوب است

امروز سه شنبه ، بازم مثل دیروز بخش به دلیل مسائل فنی دسترسی به بخش مدیریت پایگاه خبری سبزپرس با مشکل مواجه شده بود اینقدر بیشتر از یک خبر نتوانستیم روی سایت قرار دهیم . با عذرخواهی از خوانندگان ، فقط خواستم بگویم این مشکل در حال رفع شدن است و  انشاء ا… این مورد فردا حل خواهد شد .

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: