امروز آیین چهلم لیلا اسفندیاری بود. ارج و بزرگی ایرانی مرده بیش از زنده است.

امروز عصر و افطار ،رفتم،آیین چهلم شیرزن کوهنورد-لیلا اسفندیاری- که پس از دهها کامیابی و پیروزی بزرگ، سرانجام جانش را در کوههای هیمالیا از دست داد که چیزی به یادم آمد، گفتم بد نیست بنویسم ناصر حجازی تا روزی که زنده بود بسیاریها چشم دیدنش را نداشتند.مانند پروین -خداداد عزیزی و دایی و بازیگران سینمایی مانند گلزار و فروتن و پرستویی و خوانندگان و دانشمندان و شاعران و…همین که از دنیا می روند همه برایش سوگوار میشوند و از خوبی هاش و بزرگی و خدماتش میگن و آیینهای