ادغام دستگاه های حاکمیتی زیست محیطی کلید خورد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادغام دستگاه های «حاکمیتی» نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان هواشناسی را در قالب یک سازمان تحت معاونت ریاست جمهوری بهتر از ادغام در قالب یک «وزارتخانه» می داند. مشروح خبر را در اینجا بخوانید

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده