اخبار اداره کل (بازگشت پروانه ها به آسمان مشهد)

 


بازگشت پروانه ها به آسمان مشهد


 عکس تزئینی-اینترنت


هجوم دسته عظيمي از نوعي از پروانه به يك منزل مسكوني در مشهد نظر كارشناسان امر را به بررسي اكوسيستم حاكم بر زندگي آنها بر انگيخت .


منيژه رامون كارشناس محيط زيست كه اين پديده نادر را مورد تحقيق قرار داده بود در گفتگويي اظهار داشت : بعد از تماس تلفني شهروندي مبني بر هجوم پروانه ها به باغچه منزل ، مشخص شد دسته اي پروانه به زميني كه چندي پيش باغ بوده است و اكنون داراي تعداد انگشت شمار از گياهان و درختان است ،‌هجوم آورده اند .


وي ادامه داد : بعد از بررسي بر روي نوع اين حشره مشخص گرديد اين پروانه با نام رگبال قهواي است و درايران تاكنون بيش از50گونه ازاعضاي اين خانواده يافت شده است و برخي ازگونه هاي آن بسياركمياب اند معمولا قدرت مهاجرت زياد ومهاجرت هاي گله اي بزرگي ازآنها ديده مي شوند .


اين كارشناس محيط زيست گفت:‌ پس ازبررسي منابع وپاسخ به نگرانيهاي كه اين شهروند ازجهت آفت بودن اين گونه نسبت به درختان مثمرحياط منزل واطرافشان داشتند ، مشخص شد اين پروانه آفت هيچگونه درخت ودرختچه مثمر وزينتي نمي باشد بلكه ازعلف هرز وگياهان مرتعي كه دربالابه تعدادي اشاره شده تغذيه مي كند .


به گفته وي با كمي دقت وانديشيدن مي توان گفت اين پروانه حتي براي طبيعت ومحيط شهري بسيار مفيد ومثمر ثمرخواهد بود ، علاوه براينكه پروانه ها در اكوسيستمهاي مختلف وچرخه هاي غذايي  بطورمثال پرندگان وخزندگان وهمچنين گرده افشاني  و… بسيارمفيد ومهم خواهندبود .


وي ادامه داد :  درواقع مي توان گفت تك تك اين پروانها داراي ارزش ريالي ونقش بسيارمهم درمحيط زيست وهرمهاي غذايي ودرنتيجه پيشرفت ورفاه انسان هستند وكشورهاي خارجي در چنين مواردي از لحاظ  اقتصادي و  گردشگري وتوريستي بهره زيادي از آن مي برند  وبسترسازي هاي طبيعي وعلمي مي كنند تا گله هاي مهاجر پروانه ها به شهرآنها مهاجرت وياگذركنند .


رامون تاكيد كرد:‌پس نبايد اين چنين موجودات باارزشي درطبيعت رابا دخالتها ودست كاريهاي غير كارشناسي وعلمي خودمان نابودكنيم  ، موجودي هوشمند كه ازيك زمين 1500متري درمركز  شهر به علت يافتن غذا وزيستگاه به اين نحو استفاده مي كند .


وي افزود:  گونه هاي مختلف اين پروانه  از جنبه هاي متعددي ازقبيل  شاخص هايي به عنوان سالم بودن وپويابودن اكوسيستم ، شاخص هايي براي آگاهي ازتنوع زيستي دراكوسيستم موردمطالعه ، شاخص هايي براي آگاهي ازتاثير عوامل نامطلوب ، مخرب وآلوده كننده محيط زيست ازاهميت ويژه اي برخوردارند .


كارشناس محيط زيست ضمن اشاره به مقاله ایی كه چندي پيش با عنوان فرارپروانه ها از آسمان سربی مشهد در یکی از روزنامه های استان به چاپ رسید ،گفت: با ديدن تجمع گله 70تا80 تايي ازپروانها درمركز شهردربين مراكز مسكوني وآپارتماهاي مرتفع  ، ديگر نمي توان مدعي شد كه عامل اصلي  فرارپروانه ها آلودگي هواست .


وي خاطرنشان كرد : کاهش جمعیت پروانه ها وسایر گونه ها تنها به علت آلودگی هوا نمی باشد بلكه می تواند علل بسیار مختلفی منجمله تخريب زيستگاه آنها را داشته باشد  .


او در پايان گفت : مجموع عوامل می تواند در بروز این حوادث نقش داشته باشد و اصولاً کاهش جمعیت گونه های زیستی وبويژه پروانه ها برآیندی از اثرات تجمعی عواملی مختلف  هستند.


 منبع :پایگاه اطلاع رسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: