« محمود افغان» نیز با اصفهان چنین نکرد …

خبر کوتاه است. شوربختانه پیش بینی ها و نگرانی های کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی به واقعیت تبدیل شد :

پیامد عبور مترو اصفهان از خیابان چهارباغ ، سی‌و‌سه پل ترک برداشت

حرفی برای گفتن نیست . تنها نگاهی به آرشیو پرونده مترو اصفهان در این وبلاگ نشان می دهد در 5 سال گذشته بارها و بارها نسبت به عواقب عبور تونل مترو از نزدیکی سی و سه پل بسیار هشدار داده شده است. از کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی گفتن بوده و از مسئولان و مدیران انکار …
در روزهای گذشته بسیار از مسئله خشکی زاینده رود و عوامل و مسائلی که زاینده رود و گاوخونی را به کام مرگ کشانده نوشته ام و امروز سی و سه پل … به هر کجای این شهر بنگری نشانی از ویرانی به چشم میخورد .
در تاریخ آمده که «محمود افغان» در تجاوز به شهر اصفهان بسیاری را کشت ولی او نیز نتوانست یا شاید دلش نیامد با میراث فرهنگی و میراث طبیعی این شهر چنین بکند .

مطالب مرتبط:
زخمی تازه بر پیکر سی و سه پل اصفهان ! / گزارش و گزارش تصویری شاهین سپنتا
پرونده مترو اصفهان در این وبلاگ
پرونده اصفهان در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: