WWF، پنجاه سال دست‌آورد و موفقیت در زمینه حفاظت

WWF، راه حل‌هایی را خلق می‌کند که چالش‌های بزرگ زیست محیطی سیاره‌ی‌ما را حل خواهند نمود. ما می‌خواهیم مردم و طبیعت، هر دو و با یک‌دیگر به کامیابی برسند. WWF از خواست‌گاه و مبدأ نخستینش که یک گروه کوچک از علاقمندان متعهد به حیات‌وحش بود، تبدیل به یکی از بزرگ ترین سازمان‌های مستقل جهان در زمینه حفاظت شده است که توسط 5 میلیون نفر از مردم و فعالان محیط‌زیست از بیش از 100 کشور در 5 قاره، حمایت می‌شود.

در حال حاضر، فعالیت‌های WWF از محلی و متمرکز نمودن تلاش‌‌ها با توجه به یک گونه منفرد و سکونت‌گاه‌های منحصر‌به فرد، تا یک استراتژی  بلندپروازانه به منظور حفاظت از تنوع‌زیستی و دستیابی به توسعه پایدار در سرتاسر جهان؛ متمرکز است.

سیر تحول WWF

 

این سیر‌ زمانی، نمایش تصویر لحظه‌ای را فراهم می‌سازد که تنها شامل تعدادی از موفقیت های بسیاری است که WWF از طریق کار کردن با هیأتی از همکارانش شامل دانشمندان، مدیران پارک‌ها، جوامع محلی، دولت‌ها، دیگر سازمان‌های فعال در حوزه حفاظت و تجارت؛ به آن دست پیدا نموده است. این امر به دست‌یابی آن‌چه‌که برایش تلاش و کوشش می‌کند، یعنی جهانی که مردم از طریق هماهنگی با طبیعت در آن زندگی می‌کنند؛ کمک نموده است.

WWF چه کاری انجام می‌دهد؟

هدف WWF متوقف نمودن تخریب محیط‌زیست طبیعی سیاره‌ی ما و ساختن آینده ای است که در آن انسان‌ها، هماهنگ با طبیعت زندگی می‌کنند.

به منظور دست‌یابی به این هدف، ما در حال انجام فعالیت‌های زیر با بسیاری از همکارانمان می باشیم:

نجات تنوع زیستی
کاهش فشار بشریت بر سکونت‌گاه‌های طبیعی.

ما به‌طور استراتژیک بر روی حفاظت از مناطق شاخص و گونه های در معرض خطر که به ویژه برای محل سکونتشان یامردم مهم هستند؛ متمرکز می‌باشیم.

ما همچنین در حال تلاش به منظور کاهش ردپا و تأثیرات اکولوژیک بشر، پیرامون مواردی همچون مقدار زمین و منابع طبیعی مورد نیاز برای فراهم نمودن غذای ما، آب، الیاف و الوار، و جذب انتشارات دی‌اکسید‌کربن ما.

کار ما پیرامون محافظت از مردم خارج از طبیعت و بدون در نظر گرفتن آن، یا برگرداندن ساعت و برگشت به عقب، یا جلوگیری از پیشرفت کشورها و جوامع نیست. عملکرد ما در مورد یافتن راه‌حل‌های عملی برای دست‌یابی به یک سیاره سالم است. یک سیاره یعنی جایی که مردم و طبیعت می‌توانند با یکدیگر، همراه با یک محیط‌زیست پایدار، برای زمان حال و نسل‌های آینده، به کامیابی برسند.

مترجم: مریم عطاریه

منبع: www.wwf.panda.org

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: