یاسر عزیز دلتنگتیم

یاسر انصاری عزیز کمک شایانی به ما در جلوگیری از ادامه جاده کشی به میانکاله  در سال 1386 کرد . پس از این کنفرانس خبری که با کمک یاسر عزیز برگزار شده بود بیش از 10 روزنامه مکتوب و پر تیراژ گزارش تصویری و مطالب مربوط به جاده کشی در میانکاله را چاپ کرده و باعث بیدار شدن محیط زیست و فشار مردم برای جلوگیری از این اتفاق شد .یاسر عزیز این رسم رفاقت نبود چرا در بدترین شرایط ما رو تنها گذاشتی .