گزارشی از دشت لار

گزارشی خواندنی از راه پیمایی در “پارک ملی” (بلا نسبت!) لار، با عکس هایی زیبا و شکوه هایی از ماشین رانی و سبزی چیدن در این منطقه را می توانید در تارنمای پر محتوای کوه-فلسفه که نویسنده ی آن آقای منصوری است، بخوانید.