کوهستان سبز 2011-07-05 00:21:39

 


                                            


يك نمونه بسيار نادر از مار پيتون در دهكده‌اي در آلمان به دنيا آمده كه داراي دو سر است.
به گزارش مهر، يك نمونه بسيار نادر از مار پيتون سياه در دهكده “ويلينگن شونينگن” به دنيا آمده كه داراي دو سر است.
به گفته “استفان بروگامر”، پرورش دهنده اين مار، اين پيتون دو سر دومين نمونه شناخته شده در دنيا است. اين نوع مار كه همچنين با نام “پيتون رويال” نيز شناخته مي‌شود سمي نيست.
براساس گزارش اشپيگل، اين مار اصليت آفريقايي دارد و در سالهاي اخير به يك حيوان خانگي تبديل شده است. طول نمونه‌هاي بزرگسال اين مار مي‌تواند به حدود 120 سانتيمتر برسد.