کلاه خودهای سبز: حفظ صلح در اقلیمی متغیر

 

در مطلب قبل از امنیت و تغییر اقلیم نوشتم و اینجا ادامه بدهم که شورای امنیت قرار است بررسی کند که آیا نیاز به تشکیل یک نیروی جدید حافظ صلح برای پیامدهای تغییر اقلیم هست یا خیر؟ ظاهرا در کنار غربی ها که کلا طرفدار این طور حرکت ها هستند، جزایر کوچک هم بدشان نمی آید این اتفاق رخ بدهد. نام این نیرو “کلاه خودهای سبز” است که من “سبزکلاه ها” ترجمه اش می کنم.

این حرکت توسط آلمان آغاز شده است اما به نظر می رسد کشورهای مختلفی به آلمان توصیه کرده اند که این پیشنهاد هنوز بالغ و جامع نیست که بخواهیم پای شورای امنیت را به این طور مسائل و پای تغییر اقلیم را به شورای امنیت باز کنیم. یک سری کشورها مانند چین هم بر این باورند که ما نباید پای کسی جز دانشمندان در این حوزه حق اظهار نظر ندارد.

خبر را اینجا می توانید با جزییات خیلی خوبی مطالعه کنید.

صحبت های بانکی مون دبیر کل سازمان ملل در همین زمینه. لینک