کسب رتبه برتر اداره کل محیط زیست استان البرز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست که از تاریخ 22 لغایت 25 تیرماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاهها برگزار گردید سه غرفه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز واداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی موفق به کسب نشان غرفه برتر در بین ادارات کل استان ها گردیدند. همچنین 4 اداره کل حفاظت محیط زیست استانی که زمینه ساز مشارکت فعال صاحبان صنایع در این نمایشگاه بودند نیزمورد تقدیر قرار گرفتند.


لازم به توضیح است اداره کل تازه تاسیس محیط زیست استان البرز برای نخستین بار در نمایشگاه مزبورشرکت می کند.