وقتی زمین فرو می نشیند!

“فرونشست زمین”موضوع چهل و هشتمین گفت و گوی داغ سبز است. مهندس محمدجواد بلورچی، مدیر
امور زمین شناسی مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمین شناسی مهمان برنامه ی ماست.
در این برنامه در مورد علل و عوامل فرونشست زمین، حوادث رخ داده در کشور در همین راستا و بررسی احتمال خطر فرونشست در تهران سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
شماره پیامک 30001386 یادتان نرود.

خواندن لینکهای زیر در این باره بسیار مفید است:

فرونشست زمین؛ حتی خطرناک‌تر از زلزله

بحران فرونشست زمین در ایران ، ابعادی بین‌المللی می‌یابد!

فرو نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

فرونشست زمین در جنوب تهران