وعده هاي موهوم ، خاطرات تخريب، حوادث اسف بار

پروانه اكتشاف و بهره برداري معدن سنگ موسوم به متروي تهران در كلاردشت هيچكدام با موافقت اوليه سازمان يا اداره كل منابع طبيعي غرب مازندران به اجرا در نيامد. يك جانبه و بدون كسب نظر و استعلام توسط اداره كل صنايع و معادن بنام مجري صادر و مخالفت ها شروع و تنظيم پرونده تخلف چند ميلياردي روي دست مانده ،بدون جبران خسارت در سوابق و در صفحه تاريخ 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: