واگویه ای دیگر از داستان دریاچه ارومیه

با اینکه مطمئنم بیشتر دوستانی که این وبلاگ را می خوانند حتمن سری به مهار بیبان زایی می زنند ولی حیفم آمد خواندن دوباره آن را پیشنهاد ندهم. درود بر درویش عزیز.

وقتی که متهم شماره یک در بروز فاجعه دریاچه ارومیه لو می رود!

این یادداشت در صفحه آخر روزنامه شرق – مورخ 13 تیرماه 1390 – نیز منتشر شده است.