ناتوانی اقیانوس ها در جذب کربن

 

هنوز بابت درگذشت یاسر انصاری به شدت متاثرم و برایم سخت است که سایت را به روز کنم.  اما فکر می کنم، شاید هیچ چیز به اندازه ی تلاش برای اطلاع رسانی در حوزه ی محیط زیست روح یاسر انصاری را شاد نکند.

خبر مربوط انتشار مقاله ای است در Nature Geoscience پیرامون کاهش توان اقیانوس ها در جذب کربن. همانطور که می دانید اقیانوس ها یکی از عوامل موثر در جذب کربن و پاکسازی آن هستند و در سال های گذشته مقاله ها نشان می داد که در این حوزه هنوز نتیجه گیری قطعی وجود ندارد و برخی سال ها میزان جذب افزایش و برخی سال ها کاهش پیدا می کرد. 

مطالعه ای که اخیرا انجام شده است خبرهای جدیدی در این حوزه به همراه دارد: افزایش دما اقیانوس ها باعث کاهش توان آن ها در جذب کربن گردیده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اقیانوس ها بزرگترین جذب کننده ی کربن هستند و قادرند تا یک سوم آنچه را انسان ها از طریق سوزاندن سوخت های فسیلی منتشر می کنند، جذب کنند. 

متن خبر نکات جالبی دارید. اینجا مطالعه اش کنید.

اگر لینک بالا در دسترس نبود این لینک هم جزییات را ارائه کرده است.