مطالعه ی جدیدی پیرامون افزایش سریع سطح آب دریاها

 

بررسی فسیل ها در سواحل شمال آمریکا نشان می دهد که ارتفاع سطح آب از یک صد سال قبل از میلاد تا 950 سال بعد تقریبا ثابت بوده است و برای 400 سال حدود نیم میلیمتر افزایش داشته است. اما از حدود 1800 به بعد، یعنی پس از انقلاب صنعتی، این تغییرات به حدود 2 میلیمتر در سال رسیده است که در دو هزار سال پیش بی سابقه بوده است. 

این نتایج مقاله ای است که اخیرا در PNAS منتشر شده است و مولفان آن بر این باورند که تغییرات اقلیمی شرایط نامطلوبی را با افزایش سطح آب دریاها به همراه خواهد آورد. بزرگترین نگرانی وقوع سیل و آب گرفتگی شهرهای کم ارتفاع است که می تواند پیامدهای بسیار ناگواری از جمله جابجایی میلیون ها نفر را به همراه داشته باشد. 

جزییات بیشتری راجع به این مطالعه را اینجا بخوانید.

 

The study, published in the American journal “Proceedings of the National Academy of Sciences,” and co-authored by Stefan Rahmstorf of the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), appears to lend credence to fears low-lying cities are at risk of flooding.

The scientists charted sea level changes by measuring fossil deposits on North America’s Atlantic coast. They found that levels were stable between 100 BC and 950 AD and then rose on average 0.6 millimetres per year for the next 400 years.

But since the late 1800s – when industrialization took off in Western countries – levels have risen by about 2 millimetres per year. That’s the most at any time in the last two millennia.

Source: thelocal.de