مصاحبه‌ی قلمرو کوهستانی با محمود هاشمی

گزارش محمود هاشمی از حادثه‌ی گاشربروم

محمود هاشمی، کوه‌نورد تهرانی لحظاتی پيش در حاليکه پس از بازگشت از قله‌ی۸۰۳۵  متری گاشربروم ۲ در بارگاه اصلی حضور داشت، درباره‌ی حادثه‌ی روز جمعه۳۱  تير که منجر به مرگ ليلا اسفندياری شد، به خبر قلمرو کوهستانی ايران
گفت:
“روز سه‌شنبه، ۲۸ تير از بارگاه اصلی حرکت کرده و پس از دو شب‌مانی در
چادرگاه‌های اول و دوم، عصر روز پنج‌شنبه ۳۰ تير وارد چادرگاه سوم شديم.

به‌همراه ليلا اسفندياری، باربر پاکستانی، عظيم قيچی‌ساز، ايرج معانی، حسين
مقدم، کورش نگهبان و عبدالعظيم برهمنی تا بامداد شنبه، در ارتفاع ۷۰۰۰ متر
استراحت کرده و سپس راهی قله شديم. حوالی ارتفاع ۷۸۰۰ متر، کورش نگهبان،
عبدالعظيم برهمنی و ايرج معانی از ادامه تلاش چشم‌پوشی کرده و راه بازگشت
را در پيش گرفتند.”

“مسیر چادرگاه سوم تا قله‌ی گاشربروم بيش از ۱۰۰۰ متر اختلاف ارتفاع دارد.
هنگام صعود تيم ما، هيچ ثابت‌گذاری در مسير انجام نشده بود. ليلا هم کلنگ
خود را به باربرش رسول سپرده بود و با باطوم صعود می‌کرد.

روز که از نيمه
گذشت، اندک اندک به قله رسيديم. عظيم ساعت ۱۲ به وقت پاکستان، نخستين نفری
بود که بر قله ايستاد. يک ربع ساعت پس از آن من به همراه حسين مقدم بر فراز
گاشربروم ۲ بوديم. باربر پاکستانی هم در همين حوالی به قله رسيد، اما ليلا
يک ساعت پس از آن، حوالی ساعت ۱:۳۰ پس از نيم‌روز روی قله به ما ملحق شد.”

“روی قله اندکی استراحت کرده و برای رسيدن به چادرگاه سوم، سرازير شديم.
من و حسين مقدم جلوتر از بقيه بوديم. ليلا هم جلوتر از عظيم، درحاليکه
کلنگ وی را به امانت گرفته بود، شروع به فرود کرد. او کمی پايين‌تر از سراک
قله، برای استراحت روی زمين می‌نشيند. سراک قله جايی نزديک به چند متر
پايين‌تر از خود قله است و برای اينکه صعود قله تاييد شود، بايد از آن عبور
کرد. ليلا حين استراحت، ناگهان روی سطح برف می‌لغزد. به شدت انرژی از دست
داده بود و خسته به‌نظر می‌رسيد. به همين علت، نمی‌تواند از ادامه‌ی سر
خوردن جلوگيری کند و کلنگ هم از دستش رها می‌شود.”

پس از حادثه افراد صعودکننده در راه برگشت، کلنگ را بازيابی کرده و خود را به پيکر بی‌جان ليلا در حوالی ارتفاع ۷۶۵۰ متر می‌رسانند.
هاشمی، در ادامه گفت: “پس از مشخص کردن محل استقرار پيکر ليلا به چادرگاه
سوم بازگشته و درباره‌ی انتقال او همفکری کرديم. اما، کار ما نبود. به این
منظور، دست کم ۱۰ کوه‌نورد ورزيده نياز بود. در نتيجه راهی بارگاه اصلی
شديم.”
تمام کوه‌نوردان کشورمان از روز يکشنبه تاکنون در بارگاه اصلی گاشربروم ۲
حضور دارند. بر اساس پيش‌بينی وضع هوا، در روزهای آينده هوای نا مناسب
ادامه خواهد داشت.

بخش خبر قلمرو کوهستانی ايران
4مرداد 90

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: