لطفا دست از سر اشترانکوه بردارید !

اشترانکوه


جاده سازی در منطقه امن اشترانکوه و در جایی که مهمترین پناهگاه حیات وحش این منطقه محسوب می شود زخمی است که بار دیگر طبیعت لرستان را درگیر کرده و به دغدغه مهم تشکلهای و دوستداران محیط زیست تبدیل شده است.


این رخداد در حالی موجب نگرانی طبیعت دوستان شده است که به نظر می رسد این جاده نه تنها دارای توجیه زیست محیطی نیست بلکه اصلا توجیه فنی هم ندارد زیرا در مسیر در نظر گرفته شده برای این جاده هیچ روستایی وجود ندارد.


ازسوی دیگر، درحالی از سوی مسئولان رفع مشکلات روستاهای منطقه دلیل ایجاد این جاده عنوان شده است که خود روستاییان با امضای طومارهایی خواستار توقف عملیات جاده سازی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه شده اند.


در حالیکه این روزها تشکلهای مختلف زیست محیطی از احداث جاده در منطقه بکر اشترانکوه ابراز نگرانی کرده اند این بار دکتر صدوق معاون سازمان محیط زیست کشور  در روزهای گذشته برای بررسی موضوع از نزدیک به شهرستان الیگودرز سفر کرده اند.


…………………


جاده سازی در منطقه حفاظت شده اشترانکوه موضوعی جدید نبوده و در ماه های گذشته بارها عملیات راهسازی به پیشروی های خویش ادامه داده است. اصرار برخی بر احداث این جاده در حالی صورت می گیرد که جوامع محلی و فعالین محیط زیست و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با این موضوع مخالف بوده و در همین ارتباط نامه نگاری های بسیاری را نیز انجام داده اند.امیدواریم در نهایت اصرار جاده سازان بر دلسوزی دوستداران محیط زیست غلبه نکند !


در همین زمینه:


بازگشایی پرونده جاده سازی در اشترانکوه/ سفر دکتر صدوق به لرستان


گزارش تصویری از زیبایی های بکر اشترانکوه