صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد!

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد       بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید       شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

                                                                                              حافظ

در جایی اشاره کردم که طرح دادن زمین های هزار متری به هر خانواده، بسیار حساب شده و در واقع کاملا کارشناسی شده است (با احترام به نظر دوستان گرامی که سعی در اثبات “غیر کارشناسی” بودن آن کرده اند!) و دلیل، این که هر بچه ای می داند که زمین نخودچی کشمش نیست که بتوان آن را به تساوی و “مهر ورزانه” میان مردم تقسیم کرد؛ در شرایط کنونی ایران، بسته به محل زمین،  آن هزار متر می تواند از صفر تا ده میلیارد تومان قیمت داشته باشد. همچنین هر دانش آموز کلاس های دوره ی اول دبیرستان، خوانده است که زمین منشا رانت است. حال، چگونه ممکن است که آقایان عاقل و بالغ و کارشناس و “همه چیز دان” این چیزها را ندانند؟!

در واقع، کارشناسان ارایه دهنده ی این طرح، برای چندمین بار در تاریخ سه چهار دهه ی اخیر کشور، برای منابع طبیعی و محیط زیست کشور نقشه ریخته اند. من شنیده ام که گرفتن زمین های هزار متری در مناطقی نزدیک به تهران (دماوند، هشتگرد، و…) بی سر وصدا شروع شده است؛ این خبر راست باشد یا نباشد، امکان وقوع آن کاملا مقرون به واقعیت و زنگ خطری است چند باره برای ثروت های ملی که به نفع اقلیتی بسیار کوچک، به تاراج می رود.

در همشهری امروز، گزارشی با عنوان‌ “ساخت باغ ویلا از جیب طبیعت” چاپ شده است که در آن، به ویژه سخنان کاظم نصرتی رییس جامعه ی جنگل بانی ایران در خور توجه است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: