"صعود قلم" اجرا شد

برنامه ی انتخاب یک هیات مدیره برای جریان “صعود قلم” و صعود به قله ی یخچال (همدان) در روزهای 9 و 10 تیر برگزار شد. از انجمن کوه نوردان، دوستانی از دفتر مهاباد، دفتر سنقر، دفتر همدان، و همچنین افرادی از تهران شامل: کیومرث بابازاده رییس اسبق، عباس محمدی رییس پیشین، و عباس ثابتیان رییس کنونی انجمن در جلسه و صعود شرکت داشتند.

گزارش و عکس هایی از این برنامه را می توانید در وبلاگ کوهستان و در ماگما ببینید.