شیر مردان دیروز

زندگی یک جانباز در حمام متروکه


ورامین، روستای عباس‌آباد، انتهای روستا، یک حمام متروکه آدرس محل زندگی جانباز نابینای جنگ تحمیلی (غلامعلی صفرعلی) است که سابقه 210 روز حضور در جبهه دارد.