شکایت جمعی از شهروندان اصفهانی از اداره کل آب منطقه ای برای قطع آب زاینده رود

در پی قطع شدن آب رودخانه زاینده رود و عدم تخصیص منابع آبی به این رودخانه جمعی از  شهروندان اصفهانی قصد دارند در این خصوص شکایتی را از اداره کل آب منطقه ای اصفهان تسلیم دادگستری اصفهان نمایند.
به همین منظور دادخواستی توسط موسسه حقوقی راد تهیه و تنظیم شده است . از آنجا که قطع آب زاینده رود و عدم مدیریت صحیح بر این رودخانه ، زیانی عمومی را متوجه همه شهروندان اصفهانی می کند و بر اساس اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی می داند و همچنین اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه ی عمومی تلقی میشود ، لذا دیگر شهروندان اصفهانی و مدافعان محیط زیست در سراسر کشور که مایل به همراهی در این شکایت حقوقی هستند می توانند با ارسال نام ، نام خانوادگی ، نشانی و تلفن به ایمیل zayandehroud1390@gmail.com نام خود را به جمع دیگر شاکیان بیفزایند .

متن شکایت تنظیم شده توسط موسسه حقوقی راد که قرار است پس از افزودن نام دیگر شاکیان تسلیم دادستانی دادسرای اصفهان شود به این شرح است :

موسسه حقوقی راد
کرسی محترم دادستانی دادسرای عمومی اصفهان
با سلام،
بی گمان به عنوان دیده ور حقوق این شهر دریافته اید که دیرگاهی است آب زاینده رود در پی قانون گریزی مدیران قطع شده و این بهره برداری خلاف از موضع مقام اجرایی خسارات جبران ناپذیری را به بار آورده است. نظر به اینکه:
نخست؛ بر مبنای عرف چندهزار ساله مسیر شریان زاینده رود مشخص بوده و هست، تغییر مسیر و انتقال آن با تصمیم مدیریت آب استان خلاف قانون است.
دو دیگر؛ حق بر آب (Right to Water) به عنوان یک حق شناخته شده بشری محسوب است و قطع و رفع و جلوگیری از جریان آن نادیده انگاشتن حقوق مسلم بهره جویان است.
سه دیگر؛ ابنیه باستانی و پل های منحصر به فردی که بر این آب راه بنا شده اند در صورت قطع آب آسیب غیر قابل جبرانی خواهند دید.
لذا بدواً دستور موقت کیفری نسبت به بازگرداندن آب و سپس تعقیب دست اندرکاران مدیریت آب استان را تقاضا داریم.
گفتنی است در خصوص شایستگی طرح دعوا، پیش از این اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد عبور خسارت بار قطار شهری و دادخواهی گروه پر شماری از دلسوزان این آب و خاک، اعلام داشته است گه این دست شکایات نه تنها حق افراد است، بلکه در زمره تکالیف امر به معروف و نهی ازمنکر قلمداد می شود.
ما بر این باوریم که درنگ در این تصمیم زندگی بخش چنان فاجعه آمیز است که قلم از بیان آن در می ماند. آنچه روشن است رود تفتیده، بستر خشکیده و درختان ناتوان اند که میراث طبیعی و حقوق مسلم یک شهر، یک تمدن و یک فرهنگ را نشانه گرفته اند.
تردیدی وجود ندارد مقامات آبرسان (مدیر کل آب منطقه ای استان اصفهان) باید از جایگاه قانونی خود استفاده نیکو و مفید به مصالح عمومی برند، نه اینکه با بهره جویی خلاف منافع ملی و مغایر قواعد بین الملل حقوق و امتیازات میراث فرهنگی و طبیعی را نادیده انگارند و در نهایت حق بشری را پایمال کنند.
با تجدید احترام
سید محمد علی دادخواه ، وحید مشگانی فراهانی و نیما محمدی

ما امضا کنندگان زیر به وکلای محترم (آقایان سید محمد علی دادخواه- وحید مشگانی فراهانی- نیما محمدی) که در دادسرای عمومی اصفهان علیه مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به علت عدول از اختیارات قانونی و دادن اجازه استفاده غیر مجاز از آب رودخانه زاینده رود شکایت کرده اند، اختیارات تام داده ایم تا نسبت به بازگرداندن آب زاینده رود هر اقدام شایسته ای را انجام دهند.

پی نوشت :
پرونده « زاینده رود » در این وبلاگ