سیری در گرین بلاگ

چندی بود که می خواستم به گرین بلاگ سر زده و مطلبی در ارتباط با آن بنویسم ولی فکر نمی کردم به این تلخی شروع بشه…یعنی خبر درگذشت یکی از چهره های جوان و محبوب را بشنوم…مهندس یاسرانصاری… در پیام تسلیت ناباورانه به همسر محترمشان نوشتم…باز هم جوانی برفت و از رفتنش هر زیان…پیری بماند دیرو از ماندنش چه سود … در وبلاگ دادخواهی حیوانات از انسان ها مطالب جالبی بود و نویسنده آن بخش تاریک و ابلهانه انسان ها را بخوبی نشان میدهد.بخش تاریکی که آن هارا بسوی