سوگواره

این جور وقتهاست که مرگ
 زلّه، در نهایتِ نفرت
 از پوچیِ وظیفه ی شرم آورش
 ملال
 احساس میکند…

ا.بامداد

باخبر شدیم که نیمه شب گذشته، مهندس یاسر انصاری، فعال و دلسوز طبیعت ایران زمین و مدیر خبرگزاری سبزپرس بر اثر ایست قلبی فوت نموده اند. این حادثه ی نابهنگام و ناگوار، دوستداران ایشان و فعالان محیط زیست را شوکه کرده است و این واقعیت که کمتر از دو سال از ازدواج ایشان و خانم مژگان جمشیدی می گذشت، واقعه را دردآورتر می نمایاند.

برای خانواده ی ایشان آرزوی شکیبایی بر ضایعه ی رخ داده را داریم.