سولفور و کربن و اقلیم

 

یک مقاله ی بسیار جالب روی PNAS منتشر شده است که به نظرم اگر اهل اقلیم و تغییرش هستید از دستش ندهید. جزییات مقاله اینجا روی گاردین تشریح شده است. مقاله می گوید که افزایش سولفور ناشی از نیروگاه های ذغالی چین باعث شده تا روند افزایش دما در سال های اخیر تا حدودی متوقف شود که این قضیه با یک سری عوامل طبیعی مثل کاهش فعالیت خورشیدی هم همراه بوده است. 

بر اساس گزارش سبزپرس سولفور به قطرات آب اجازه می دهد تا به شکل ابر شکل بگیرند و نور خورشید را به سمت فضا بازگردانند و در نتیجه مانع رسیدن آن به زمین شوند. با کاهش تابش خورشید به زمین، دمای هوا کمتر از میزان پیش بینی شده بالا می رود.

البته گزارش شده است که سولفور باعث بارش باران های اسیدی می شود و به دلیل اینکه عمر کوتاهی دارد وقتی از بین بروند باعث تشدید فرآیند گرمایش می شود.

متاسفانه امشب فرصت زیادی برای ترجمه ی جزییات مقاله ندارم اما توصیه می کنم حتما نگاهی به آن بیندازید.

مشخصات مقاله:

Robert K. Kaufmann, Heikki Kauppi,Michael L. Mann,and James H.Stock,Reconciling anthropogenic climate change with observed temperature 1998–2008, PNAS 2011; http://www.pnas.org/content/early/2011/06/27/1102467108