سواحل ، شنا و شناگاه ها در ایران

با به زیر آب رفتن حریم قانونی تعیین شده دریای خزر در نتیجه بالا آمدن سطح آب به دلایل مختلف و آلودگی های مختلف ناشی از آلاینده ها با منشاء فاضلاب صنعتی و فاضلاب خانگی ، مدیریت بهره وری سواحل نتوانسته از مدیریت حاکمیتی سواحل ، برای کمال انتفاع بهره وری سود برد  و سوداگری و زمینخواری توانسته از شکاف موجود در