دریاچه ی ارومیه در نیمه ی تیرماه، مقایسه با سال گذشته

{plusone}

 

تصویر زیر مقایسه ی دریاچه ی ارومیه در 14 تیر ماه 1390 (تصویر قهوه ای رنگ) است با دریاچه ی ارومیه در 14 تیرماه 1389 (بخش آبی رنگ) را نشان می دهد. تفاوت مساحت حدود 4300 کیلومتر مربع است. مقایسه های قبلی را اینجا مطالعه کنید.

 

 

Lake Urmia

 

 

دو نکته به نظرم قابل توجه آمد. اول اینکه من تا امروز مساحت دریاچه را بر اساس شاخص NDVI گزارش می کردم اما امروز متوجه شدم مساحت دریاچه کمتر از آن چیزی است که این شاخص نشان می دهد. به عبارت دیگر بخش هایی که در نقشه های این شاخص آبی رنگ است ممکن است دارای آب نباشد. به عنوان مثال به تصویر زیر دقت کنید. در این تصویر بخشی از نقشه را که توسط شاخص آب مشخص شده است جدا کرده ام. همانطور که می بینید بخشی از مساحتی که آب معرفی شده است خشک شده است روی همین اصل مساحت از آنچه توسط شاخص اندازه گیری می شود کمتر است. حالا باید به دنبال راهی برای حل این مشکل باشم.

 

 

دریاچه ی ارومیه 1390

 

 

نکته ی بعدی اینکه به نظرم می شود با کمی دستکاری روی نقشه ی بالا عمق دریاچه را هم در نقاط مختلفش سنجید و پیش بینی کرد که دریاچه با چه الگویی خشک خواهد شد. به عنوان مثال شاید بخش های کمرنگ تر جنوبی در تصویر بالا گویای عمق کمتر و پررنگ تر بودن بخش شمالی گویای عمق بیشتر باشد. خاطرم هست که در مقاله ی آقای گلابیان الگویی برای عمق دریاچه ارائه شده بود.