حاشیه نگاری بر سخنان یک مدیرکل

 

متن خبر زیر از ایرنا است. بخش هایی که با “ب:” شروع می شود توضیحات من در مورد صحبت های آقای مدیر کل است.

به گزارش روز سه شنبه پايگاه خبري وزارت نيرو، ‘عليرضا دائمي’ با اشاره به اينكه سيلاب‌هاي شديد در برزيل و استراليا نمونه‌هاي بارز تغيير اقليم در جهان به شمار مي رود، اظهار داشت: ضروري است روند اين تغييرات مورد بررسي دقيق و علمي قرار گيرد تا كشور با بحران مواجه نشود.

ب: مخاطبان این وب سایت دقت کنند که هنوز هیچ مطالعه به طور دقیق سیلاب های برزیل و استرالیا را به تغییر اقلیم مرتبط نکرده است و اولین گزارش سازمان ملل در این حوزه که به بررسی ارتباط میان تغییر اقلیم و حوادث حاد جوی می پردازد قرار است در اکتبر منتشر شود.

وي افزود: تغيير اقليم يكي از آثار دخالت‌هاي انسان در پديده‌هاي طبيعي است و گستره پديده‌هايي چون ‘لانينيا’ و ‘ال نينو’ در سطح جهان قابل توجه است ،بطوري كه اين امر در كشورهايي مانند استراليا سيل و در ايران خشكسالي شديد را به همراه داشته است.

ب: لانینا و ال نینو دو پدیده ی طبیعی هستند که هنوز مطالعه ی قوی وجود ندارد که نشان بدهد از دخالت های انسانی تحت تاثیر قرار گرفته اند. در این حوزه یک سری فرضیه وجود دارد اما هنوز کاری جدی روی میز نیست.

وي تاكيد كرد: بعلت خشكسالي‌هاي مداوم در كشور، برخي كشاورزان با حفر چاه هاي غيرمجاز به افزايش بحران موجود دامن زده اند.
دائمي گفت: ضرورت دارد تا بررسي‌هاي لازم در مورد بروز سيلاب‌هايي چون سيلاب استراليا و برزيل در كشورمان صورت گيرد تا در شرايط بحراني با مشكل مواجه نشويم.

ب: ضرورت دارد و در ایران در این حوزه کار شده است. مثلا این کار. اما خب هنوز جای کار زیادی وجود دارد.

مديركل دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو تاكيد كرد: برنامه ريزي جهت تامين مطمئن آب شرب در بدترين شرايط و در صورت ادامه يافتن روند كاهش بارش ها در كشور صورت گرفته است.
دائمي در پايان گفت: يكي از عواملي كه روند خشكسالي در سال‌جاري را كنترل كرد، مديريت منابع آبي و ذخاير سدها بود، بطوري كه همچنان نزديك به 15 ميليارد مترمكعب آب در ذخاير سدهاي كشور موجود است.