جمعیت شناسی انکار تغییر اقلیم

 

چه کسانی بیشتر تغییر اقلیم را انکار می کنند؟ به گزارش گاردین، مطالعه ای که اخیرا در ایالات متحده به انجام رسیده است نشان می دهد مردان سفیدپوست محافظه کار هستند. مرد، سفیدپوست، محافظه کار. در مطالعه ای که بر اساس داده های یک دوره ی ده ساله از نظرسنجی ها و بر مبنای یک نمونه ی ده هزارتایی به انجام رسیده است نشان داده شده است که حدود سی درصد مردان سفیدپوست محافظه کار بر این باورند که “تغییرات اقلیمی به هیچ وجه رخ نخواهد داد”، این در حالی است که به طور متوسط 7.4% از شرکت کنندگان این نمونه چنین دیدگاهی دارند.

همچنین، در حالی که تنها 30 درصد نسبت به ارتباط افزایش دما با فعالیت های انسانی تردید دارند این عدد در میان این گروه خاص تقریبا دو برابر است. این گروه دو برابر میانگین افراد بالغ بر این باورند که در پوشش تغییرات اقلیمی توسط رسانه ها بزرگنمایی شده است و سه برابر آن ها نسبت به پیامدهای تغییر اقلیم ابزار “عدم نگرانی” می کنند. 

جزییات این مطلب را اینجا مطالعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: