بوسه مرگ مرد مارگير

مارگير مشهور انگليسي بخاطر نيش يكي ازمارهاي كبرايش در سن 45 سالگي درگذشت.
لوك يومانس به دليل سكته قلبي ناشي از زهر مار كبراي كه به جريان خونش نفوذ كرده بود در شهر ناتينگام شاير درگذشت.او قصد داشت در اين هفته نمايشگاهي از مارهاي كبرايش را براي بازديد عموم افتتاح كند. او حتي براي اين نمايشگاه چند عكس تبليغاتي هم گرفته بود و در يكي از آنها براي آنكه نشان دهد تا چه حد به خودش و البته مارهايش مطمئن است، بوسه‌اي بر سر يكي از مارهايش زده بود!
او در گفتگويي اشاره كرده بود مارها او را كاملا مي‌شناسند چون هميشه شخصا به آنها آب و غذا مي‌دهد و به همين خاطر احتمال نمي‌دهد قصد نيش زدن او را داشته باشند. لوك در سي سال اخير هميشه چند مار خطرناك كبري را در منزل نگهداري مي‌كردو پس از اينكه استيو اروين استراليايي در يك سانحه كشته شد همه مردم شهر ازاو با لقب استيو اروين ايست وود ياد مي‌كردند. يكي از دوستانش درباره مرگ او گفت:لوك بيش از حد به خودش مطمئن شده بود و تصور مي‌كرد در برابر نيش مارها آسيب ناپذير است و او بدون وحشت با آنها برخورد مي‌كرد و همين به قيمت از دست دادن جانش تمام شد.
يكي از همسايه‌ها هم با ابراز تاسف از اين ماجرا گفت:واقعا تعجب آور بود چون لوك از كودكي با مارها بزرگ شده بود و تجربه زيادي در اين كار داشت و حتي آنها را دور دست و بدنش مي‌پيچيد.