" به یاد یاسر انصاری کجوری "


وبلاگستان محیط زیست ایران در غم از دست دادن یکی از دلسوزان صدیق خویش در غمی بزرگ فرو رفته و در غم پرواز نابهنگام این عزیز با خانواده آن بزرگوار ابراز هم دردی کرده و به همین دلیل پیشنهاد می شود تا چهلمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده وبلاگهایمان را به اسم او آذین ببندیم. شاید این کوچکترین کاری باشد که می توانیم در غم از دست دادن یاسر انصاری انجام دهیم.


راهنمایی:


به قسمت تنظیمات وبلاگ خویش رفته و در قسمت شرح خلاصه جمله ” به یاد یاسر انصاری کجوری “ را جایگزین نمایید.


با سپاس